49

ВОВЕДНИК

Си ги знаеме своите работнички права?

Збо­ру­ва­ме за социјална правда, но не ја живееме. Отвораме прашања за потребите на ра­бот­ни­кот, за намалување на дискриминацијата, ги усогласуваме законите со европските, но со­ци­јал­на­та нееднаквост не се намалува, туку се зголемува.

Гра­ѓа­ни­те на оваа земја немаат исти можности за образование и за вработување, уште се бо­ри­ме со дискриминација во однос на пол, возраст, партиска или етничка припадност, Џи­ни­е­ви­от коефициент ни е 30,7, а 21,6 процент од нашето население не може да си ги задоволи ос­нов­ни­те потреби, 30,1 проценти од работоспособното население имало тешкотии во на­ми­ру­ва­ње на сметките и на другите давачки.

Од содржината на новото издание

АКТУЕЛНО

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО Неџат Камбери, микропретприемач во уличното списание

Nedzat_DizajnKOntura
Енергијата што ја носат новите продавачи на „Лице в лице“ секогаш, ама баш секогаш, е све­жи­на, нова перспектива и интереси што поттикнуваат доза на натпревар, знаења и пораст. Затоа, тие си се пронаоѓаат во називот микропретприемачи ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО Неџат Камбери, микропретприемач во уличното списание Фотографии: Томислав Георгиев Ако се прашувам јас, Неџат е најсоодветниот претставник на генерацијата Z. Кога зборувате со не­го, сфаќате дека сите интереси му се околу технологија, а вниманието и информациите...

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

ОДГОВОРНА ИДНИНА

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ИНТЕРВЈУ СО НИКОЛА МИТРЕВСКИ, РАКОМЕТЕН ГОЛМАН

НИколаРакометар
Кај нас најголем проблем е инфраструктурата, немањето доволно терени, затоплени сали. Многу родители не ги пуштаат своите деца да тренираат или спортуваат во студена сала или каде што нема гардероби „До­ста со мобилниот, излези малку надвор потрчај!“„Оваа младина е постојано пред монитор. Не се како нас, кога сме трчале и играле цел ден пред зграда“.Че­сто ги слушаме овие изјави од родители и од повозрасни луѓе. Јасна е загриженоста за здрав­је­то на децата и редовно сме бомбардирани со податоци...

ИНКЛУЗИВНО ОПШТЕСТВО

Imash-pchela-na-nosot
Ретро или њутајмер тинејџер? Во која група си ти? Во која и да си, знај дека љубовта е олд­тај­мер­ска. Постои отсекогаш и ќе постои засекогаш, те уверува Венко Андоновски 8 сеп­тем­ври Ве­ќе губам волја. Седум дена бев мирна, а сега пак почна. Денес...

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка