Лице в лице тема, Магазин

Социјална правда – утопија или реалност?

За да градиме вистинска социјална држава потребно е да се воведe вистинска социјална политика и многу поголема заложба на државата за нејзино спроведување. Еднакво важно е и да работиме кон промена на начинот на размислување – конечно да сфатиме дека егоистичкото напредување води кон намалување на општата благосостојба, а порастот на општата благосостојба ја унапредува и индивидуалната, личната

Најголемиот дел од државите во светот денеска важат за социјални држави. Секоја влада цели кон тоа да се прокламира како општествено ориентирана влада, влада што ќе работи за доброто на општеството, за унапредување на социјалниот стандард и благосостојба.
Во оваа група држави, веќе 30 години, спаѓа и нашата. Членот 1 од Уставот вели дека Република Северна Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава, а членот 8 понатаму, пак, во темелните вредности, меѓу другото, ги вбројува и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Концептот на социјалната правда не е нов, иако е актуелен последниве децении, кога по светската и неколкуте регионални економски кризи, кои беа погубни за многу системи во светот, се реафирмира идејата дека државата е таа што е одговорна за социјалната сфера на општеството. Идеја што социјалистичките мислители долго и упорно ја наметнуваат со векови, а неолибералниот и неокапиталистичкиот свет имаше особено голема одбивност кон неа.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар