Лице в лице тема

Светот на работата без вознемирување и насилство

Историска можност за обликување на светот на работата базирано на достоинство и на почит, како што велат од МОТ, е Конвенцијата 190 (К190 ), која се однесува на соочување со насилството и со вознемирувањето во светот на работата.  Препораката 206, пак,  дава насоки за нејзино спроведување.

Конвенцијата беше донесена во јуни 2019 година, а владите што ќе ја ратификуваат, ќе треба да донесат соодветни закони или мерки за да го спречат или да се соочат со насилството и со вознемирувањето на работното место. 

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар