Генерација Z

Ајде да учиме за финансиски системи и финансиски пазари!

Парите како елемент на финансискиот систем ги користиме за да се пренесат ресурсите од штедачите на инвеститорите и да се пренесе ризикот на тие што се подготвени да го прифатат. Преку финансиски институции се обезбедува пристап до финансиските пазари, се собираат информации и се обезбедуваат финансиски услуги

Разбирањето на концептите на финансиските системи и финансиските пазари и начинот на кој функционираат овозможува подобрување на финансиската писменост на микрониво, притоа разбирајќи ја големата слика на финансискиот свет.

Елементи на финансискиот систем

Финансискиот систем е збир на сите финансиски: институции, пазари, производи, услуги и инфраструктура на финансиски пазари. Опфаќа финансиски трансакции и размена на пари меѓу инвеститори, даватели на заем и должници. Kако негов елемент се паричните средства, кои се разменуваат преку финансиските текови. Преку финансиските системи се овозможува трансфер на капитал меѓу секторите во економијата (држава, компании, домаќинства) на национално ниво или меѓу сектори на држави, односно на глобално ниво.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар