Генерација Z

Волонтерската сила го прави светот подобро место за живеење

Ангажманот како волонтер не го гледам како здобивање финансиски добра. Тоа е активност што ме исполнува и ме прави среќна, ми овозможува практично искуство. Ги повикувам сите мои колеги семејни едукатори и сродни профили да бидат волонтери

По завршување на студиите волонтерската работа претставуваше одлична можност за здобивање практични искуства, личен и професионален развој, како и одличен начин преку кој може да се придонесе за подобро општество. Волонтерската работа во СОС Детско село и работата со деца се покажа како одлична можност за тоа.

Едукативна поддршка за учениците

Светската пандемија е посебен предизвик за социјално загрозените семејства. Кризата наметна нови начини на функционирање, кои моравме да ги прифатиме и да се приспособиме, но, за некои семејства тоа беше недостижен предизвик. Oбразовниот процес на учениците претрпи промени со почнувањето на наставата преку интернет. За социјално загрозените семејства, пак, кои немаат можност да обезбедат соодветен уред и интернет-конекција, беше уште поголем предизвик. Многу одлични ученици што потекнуваат од социјално загрозени семејства останаа надвор од образовниот процес. Оттука потекна и идејата на СОС Детско село за иницирање активности за поддршка на учениците што немаат услови за следење настава преку интернет. Беа вклучени социјално загрозени семејства на кои им беше доделен лаптоп и месечен паричен надомест за интернет. Јас како волонтер давав едукативна поддршка на децата – направив план за неформално образование, во соработка со одговорните наставници, им помагав на учениците во пишување домашни задачи, полесно да го совладаат образовниот материјал, ја следев редовноста на наставата преку интернет и ги мотивирав младите укажувајќи им на важноста од образовниот процес.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар