Валентин Ракип: „Лице в лице“ патување – до вработување!

Со „Лице в лице“ ги учев основните работни вештини. Сѐ потоа беше полесно. Го читам „Лице в лице“ затоа што мотивира, поддржува и отвора можности за сите нас....

Продолжи