[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”unreg” ihc_mb_template=”-1″ ][/ihc-hide-content]

Моќна жена – подобар свет, и еднакви можности за сите

Изминатата година UN Women Скопје, во партнерство со „Паблик“, ја спроведе програмата за економско засилување на жените што преживеале насилство, социјално менторство, преку сеопфатен...

Продолжи

Родово одговорното буџетирање води до инклузивна распределба на ресурси

Јавниот буџет има различно влијание врз жените и мажите. На пример, кратењето средства за улично осветлување влијае на безбедноста на жените, а неиздвојувањето средства...

Продолжи

Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на...

Продолжи

Социјалните менторки – четири столба на економското засилување на жените

Споделуваме клучни согледувања на четирите социјални менторки, кои 12 месеци работеа со 15 жени што преживеале насилство Маја РаванскаАнета РистескаФотографии: Александар...

Продолжи

 Интернетот – опасен простор за насилство и вознемирување

Дигиталниот простор сериозно потфрли во својата улога за унапредување на демократското општество. Не само што не успеа да ја унапреди состојбата со насилството и...

Продолжи

Женските прашања – инспирација на дизајнерката Руки Чуки

Во ова новогодишно интервју со Руки, зборуваме за нејзината инспирација, за животот во Лондон, за мајчинството, за нејзиниот моќен, женски, издраз кој на уникатен начин комуницира со публиката. Таа дава и предлози за тоа што може да читате, да слушате и да гледате овој период, а има и супер интересен предлог за следен соговорник.

Продолжи

Жените од руралните средини (не)препознатливи хероини во развојот на заедницата

За да тргнат работите во нагорна линија – вклучувањето на жените во процесите на донесување на одлуки во локалната заедница. Жените ги нема речиси воопшто во структурите на одлучување.

Продолжи

Социјалното менторство ми донесе нов свет, поинаков од тој каде претходно чекорев

Со доделување сертификати на социјални менторки за успешно завршување и имплементирање на адаптираната програма за социјално менторство за жени кои преживале насилство, вчера, во Центарот за социјални претпријатија...

Продолжи

Далеку од насилната средина, а близу до децата и до живот каков што посакувам

Јас сум мајка на три малолетни деца, од кои едното е со аутистичен спектар. Бев жртва на семејно насилство! Најпрво почна со психолошко. Секојднево навредување и убедување дека...

Продолжи