44

ВОВЕДНИК

Персонализирана медицина – вистинска терапија во вистинско време за вистинскиот пациент

Колку здравјето ни е приоритет, особено кога се чувствуваме добро, кога имаме одлична енергија, кога летаме без да застанеме?

А колку се вложуваме да се запознаеме како тело, како систем што е посебен и единствен со свои силни и слаби страни, генски предиспозиции и колку му даваме значење на ова прашање?

Од содржината на новото издание

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ИНТЕРВЈУ

АКТУЕЛНО

#44

Неделата на продавачи на уличен печат одбележана со ракометари, твитерџии и со инстаграмџии

Про­да­де­ни 1.100 спи­са­ни­ја, вклу­че­ни осум ра­ко­мет­ни клу­ба од ма­шка­та Су­пер­ли­га, трој­ца од за­ед­ни­ца­та на „Тви­тер“ што про­да­ваа „Ли­це в ли­це“

Прочитај повеќе »

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка