Лице в лице зачин, Магазин

Микробилки – суперхрана на иднината!

Расте интересот за оваа здрава храна, која има неоспорно влијание врз подобрување на имунитетот на човекот. Науката вели дека човекот може да ја исполни дневната пре­по­ра­ча­на доза на витамин Це ако внесе само 41 грам црвена микрозелка 

Ма­ло, а моќно. Ова е првата асоцијација за микрозеленчукот, чиешто одгледување ста­ну­ва сѐ поголем тренд во светот. И со причина. Истражувањата велат дека неговите хран­ли­ви состојки се четири до 40 пати поголеми од култивираните растителни видови.

Оваа суперхрана кај нас си најде простор и на еден охридски прозорец од дневна соба, по­точ­но на неговата рамка осветлена од сонцето. Не како самоникната, туку негувана со огром­на љубов и посветеност од Сања Бачевски, инженерка по хортикултура.

Про­из­водс­тво­то на микробилки е целосно органски процес, без примена на какви било хе­ми­ски материи. Тоа, всушност, било и клучниот фактор зошто Сања почнала да ги одг­ле­ду­ва. Подоцна, микроградинарството се поширило и на домашен пластеник од неколку ква­дра­ти. Па така, сега произведува спанаќ, грашок, сончоглед, јапонска ‘рдоква, пченка… Зем­ја­та што ја користи е органски компост.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар