Какви се навиките за штедење енергија во вашето домаќинство?

Центарот за климатски промени спроведува истражување со цел утврдување на навиките на жителите на Скопје во врска со заштедата на  енергија во домаќинствата и примената на мерки за...

Продолжи

ТОТЕМ БЕЗ ТАБУ –  акција на Тиииит! Инк. и МКЦ

Тиииит! Инк., организација за промоција на женската активност, заедно со Младинскиот културен центар во Скопје, по повод 10-годишната соработка, почна акција за собирање средства за поставување автомат со...

Продолжи

Фонд за животна средина – за да не се губат парите од еколошките такси

Центарот за истражување и информирање за животна средина „Екосвест“ алармира дека, додека Црна Гора уште пред четири години донесе одлука за формирање „Екофонд“ што веќе две години е...

Продолжи

Добри картички – 10 години постојани заложби за подобар свет!

Со новиот производ, „Добри картички“, платформата за одржлив развој „Лице в лице“, во чиишто рамки излегува и истоименото улично списание, го почна одбележувањето на 10-годишнината од својата работа...

Продолжи

СРЦЕ ПОЛНО ЉУБОВ, СЕКОЈ ДЕН – 10 ГОДИНИ #ЛИЦЕВЛИЦЕ ЗАЛОЖБИ ЗА ПОДОБАР СВЕТ!

Со новиот производ, #ДобриКартички, платформата за одржлив развој „Лице в лице“, во чии рамки излегува и истоименото улично списание, годинава ја одбележува десетгодишнина од својата работа и постоење, што е...

Продолжи

ПРИСТИГНАА НОВОГОДИШНИТЕ ЧЕСТИТКИ!

Изминува година во која се изродија многу иницијативи со убава енергија, заедништво, солидарност и емпатија!  Доаѓа оној период во годината кога, рефлектирајќи наназад, но и планирајќи ја иднината,...

Продолжи

Размножувањето мршојадци во заробеништво – клуч за нивното преживување

Најновата научна студија во која учествуваa и стручњаците на Македонското еколошко друштво покажува дека зголемувањето на популацијата на мршојадците со млади птици што се родени во заробеништво (реинтродукција)...

Продолжи