Лице в лице тема, Магазин

Како до социјална правда додека светот на работата радикално се менува?

Капитализмот плаче за ремонт. Најважните поправки се однесуваат на централниот механизам – работниот однос, или работата. Како концептот на социјална правда и заштита  да се артикулира во услови на новата реалност на работните односи: нови и нестандардни форми на вработување – договори со определено работно време, повремена и привремена работа, сезонската работа, работа на повик, работа преку посредници (преку агенции за привремено вработување)?

Пред речиси 250 години (внимавајте, пред 2,5 века!) економистот и филозоф Адам Смит, познат како татко на економијата или татко на капитализмот, го напиша епохалното дело „Богатството на народите“, во кое го опиша раѓањето на новата форма на човечка активност: индустрискиот капитализам. Систем што доведе до акумулација на богатство над границите на сето тоа што Смит и неговите современици можеле да го замислат.
Капитализмот ги поттикна индустриските, технолошките и зелените револуции и ја трансформираше улогата на државата во однос на општеството. Извлече огромен број луѓе од сиромаштија, значително го зголеми животниот стандард, доведе до иновации што невидено ја подобрија човековата благосостојба, овозможи да стапнеме на Месечината и да го читаме токму овој текст на интернет.

Која е другата страна на паричката?

Сите овие придобивки за човештвото си имаат своја цена. Само дел од нуспојавите на капитализмот се енормното уништување на животната средина, пропорционално со индустрискиот и технолошки напредок и зголемување на социјалната нееднаквост во светот до невидени размери. Последниве години, особено откако почна пандемијата на ковид-19, маните на капитализмот станаа уште поочигледни.

Брз профит или долгорочна благосостојба?

Ставањето на краткорочниот профит за корпорациите и за поединците како приоритет, неретко значи занемарување на долгорочната благосостојба на општеството. Политичките и економски проблеми, како и поларизацијата во светот се сѐ поизразени. Незадоволство расте. Во истражување на компанијата „Еделман“, 57 проценти од испитаниците низ цел свет сметале дека капитализмот каков што е денес му носи повеќе лошо, отколку добро на светот.
Економскиот систем што низ разни форми и варијации е доминантен денес во светот плаче за ремонт. Најважните поправки се однесуваат на централниот механизам, односот врз кој се темели современата економија – работниот, т.е. работата. Како концептот на социјална правда и заштита на правата на работниците да се артикулира во услови на новата реалност на работните односи – нови, нестандардни форми на вработување – работа од дома, на далечина, т.н. слободни соработници, работа на ранливи категории луѓе итн.?

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар