Одговорно претставување

Поттикни мир!

ДЕТСКАТА АМБАСАДА „МЕЃАШИ“ СО КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРЕДНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА

Дали живееме во мир? Што е мир за секој/a од нас? Како го препознаваме? Чија одговорност е мирот? Како да градиме подобро општество за сите? Како да ги решаваме конфликтите без насилство? Како може да се поттикне мирот? Што може да направи секој/a од нас?

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар