Генерација Z, Магазин

Да станеме подобри луѓе, а не робови на технологијата!

По­ми­наa петнаесет месеци од првиот случај на ковид-19, а светот сè уште не успеа да се соочи со но­во­на­мет­на­ти­те правила и потреби. Последиците се огромни – загубени животи, но и фи­нан­си­ска криза што ја доживува речиси секое семејство.

Аген­ци­ја за вработување на Република Северна Македонија дава податок дека во првиот квартал на 2021 година имаме пораст од 66,3 проценти на невработени лица во однос на невработените ли­ца од  првиот квартал од минатата година. Освен што голем број луѓе го загубија своето ра­бот­но место, добар дел и гo напуштија поради ризикот да го изгубат својот живот поради слабата здрав­стве­на состојба. Пандемијата успеа да го запре светот како никој досега. За еден месец карантин, при­ро­да­та успеа толку многу да се обнови и светот повторно да задише чист воздух.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар