Лице в лице, Магазин, Одговорна иднина

Employer branding е долгорочен влог во репутацијата

Речиси 80 проценти од стапката на обрт на вработени е резултат на лоши одлуки при вработувањето. Податокот укажува на неусогласеноста на тоа што се нуди и на тоа што го наоѓаат вработените кога ќе се вработат. Ова води кон незадоволство за вработениот, но и кон поголеми трошоци за работодавците.

Напишете коментар