Климатските промени не чекаат „следни избори“

НАУЧЕНИ СМЕ ДА ЧЕКАМЕ НА ВЛАСТИТЕ ДА ПРЕЗЕМАТ ПОТРЕБНИ МЕРКИ, АМА НЕ САКАМЕ ДА СИ ПРИЗНАЕМЕ ДЕКА КАКО ПОТРОШУВАЧИ ИМАМЕ ОГРОМНА МОЌ САМИ ДА ГИ ПРОМЕНИМЕ РАБОТИТЕ

Продолжи

Итно усогалсување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

НЕОПХОДНО Е ЗАСИЛУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА КАРИЕРА ВО СРЕДНИТЕ, ПА ДУРИ И ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАТА - СО ЦЕЛ УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАНИ ЗА СОСТОЈБАТА НА...

Продолжи