Лице в лице тема

Инклузивни работни места за подобра иднина на бизнисите

Значителен потенцијал на работна сила се губи поради отсуството на поддршка во процесот на работна интеграција, а, од друга страна, претпријатијата се соочуваат со недостиг од работна сила што им ги нарушува работните процеси и ги присилува да го намалат производството. Разбирањето на потребите, навиките на ранливите лица што потешко можат да се вработат и фокусот на нивно приспособување и поддршка преку социјално менторство (менторство при работна интеграција) придонесува тие да прераснат во стабилна работна сила, која станува корисна и за себе за претпријатието во кое се случило вработувањето, и за околината и за општеството


Тим на „Лице в лице“
Илустрации: „Контура“


4,5 милијарди луѓе во светот (oд вкупно 7,7) ја сочинуваат основата на пирамидата што ја илустрира финансиската моќ на жителите на Земјата. Податоци на Светска банка говорат дека на глобално ниво, секој десетти човек живее со помалку од 1,90 долари ден.

Потенцијалот на лицата што потешко можат да се вработат најчесто се остава на маргините и не се препознава, а, од друга страна, се соочуваме со недостиг од работна сила. И овде се поставува прашањето – дали ќе го оставиме таму, на маргините, сиот потенцијал што го носат овие луѓе, кои немале можности за образование, соодветни социјални, здравствени и други услуги што би им овозможиле и полесно вклучување на пазарот на труд? Гледаме ли овде нови можности за еднакво општество, за компании што ќе покажат иновативност да го преточат ова во решение?

Кога „Лице в лице“, пред 10 години, ја почна својата авантура, јавноста ја поддржа искрената намера да се дадат можности и поддршка на луѓе што немале никаква насока во својот живот, а сакаат и можат да работат. Со соодветно засилување и континуирана работа, некои од тогашните продавачи денеска живеат во свои домови, напредуваат на работните места и се интегрирани на пазарот на труд. Од лица што добивале помош, станале продуктивни граѓани што придонесуваат за себе, за своите семејства и за општеството.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 
Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар