Економски силна жена – за поправедно и силно општество

Илустрација: Зоран Инадески Економското насилство е една од најчестите форми на насилство врз жените и, обично, тоа е придружено со други видови насилство. Жените...

Продолжи

 Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на поттикнување на женското...

Продолжи

Еднакви права за другите не значи помалку права за тебе!

Женските права се во рамките на човековите права. Вклучуваат слобода од дискриминација и тортура, право на приватност и пристојни услови за живот, право на безбедност и живот...

Продолжи

Разговор со Патриција ДиЏовани и Зеќирија Хасипи: Создавање трајни вредности за образованието преку проектот ЕДУИНО – имплементирање иновации во образованието и придобивки од сите ресурси за родителите и едукаторите

Мисијата и целта на проектот – ЕДУИНО, подобрување на образованието преку ко-креирање и иновации, значи да бидете двигател на промени во општеството. Тоа бара да поседувате визија,...

Продолжи

Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на...

Продолжи

Социјалните менторки – четири столба на економското засилување на жените

Споделуваме клучни согледувања на четирите социјални менторки, кои 12 месеци работеа со 15 жени што преживеале насилство Маја РаванскаАнета РистескаФотографии: Александар...

Продолжи