Разговор со Патриција ДиЏовани и Зеќирија Хасипи: Создавање трајни вредности за образованието преку проектот ЕДУИНО – имплементирање иновации во образованието и придобивки од сите ресурси за родителите и едукаторите

Мисијата и целта на проектот – ЕДУИНО, подобрување на образованието преку ко-креирање и иновации, значи да бидете двигател на промени во општеството. Тоа бара да поседувате визија,...

Продолжи

Интервју со Руки Чуки, илустраторка и дизајнерка: Женските прашања ми се инспирација

Како луѓе мора да правиме поголеми промени. Треба да сфатиме дека можеме да      правиме промени и дека треба да се окуражиме да...

Продолжи

Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на...

Продолжи

Социјалните менторки – четири столба на економското засилување на жените

Споделуваме клучни согледувања на четирите социјални менторки, кои 12 месеци работеа со 15 жени што преживеале насилство Маја РаванскаАнета РистескаФотографии: Александар...

Продолжи