Драги Михајлоски: добриот учител не мора да знае најмногу, но мора најмногу да поттикнува

Учител е звање над професорското. Со звањето учител се здобиваат само тие што изградиле свое учење и во едно не многу пријатно време (а кога биле времињата добри...

Продолжи