Село Глобочица – нов свет на можност и потенцијали

ШТОМ СЛЕГОВМЕ ОД СПЛАВОТ, НЕ МИ ТРЕБАШЕ МНОГУ ВРЕМЕ ЗА ДА СФАТАМ ДЕКА ВО СЕЛОТО СЕ СУДИРААТ ДВЕ КРАЈНОСТИ: ДАМНЕШНИОТ НАЧИН НА ЖИВЕЕЊЕ И ВЖАРЕНАТА ЖЕЛБА НА МЕШТАНИТЕ...

Продолжи