Знаеме ли како до забрзан и одржлив рурален туризам?

Се прокламираме како рурална земjа, а руралниот или алтернативен туризам досега беше на маргините, па искористеноста и вложувањата во него се минимални, речиси невидливи, додека некои земjи токму...

Продолжи