Во лето охридски домат и цреши, во зима ресенски јаболка!

Локално произведената храна е највкусна и најсвежа, па употребувајќи ја придонесувам  и кон одржливо земјоделство и економски развој. Поддршката на мали локални органски...

Продолжи