Грижете се за животната средина во Новата 2023 година!

Денеска, 10-ти јануари се одбележува денот за благодарност на домашните растенија. Кога ги собирате новогодишните украси, тоа не значи дека ќе ја загубите свежината во вашиот дом, само...

Продолжи

Пријавете се на првата crowdfunding платформа за млади социјални претприемачи

„Млади претприемачи“ е новата crowdfunding платформа наменета за генерирање почетен капитал за реализација на социјални бизнис идеи на млади лица. Платформата ја работи Национален младински совет на Македонија...

Продолжи