Социјалните ментори се новите агенти на пормени на инклузивниот пазар

Маргинализираните групи сограѓани отсега ќе може да бидат зајакнати со вештини и знаење кои ќе им овозможат поподготвени да влезат на пазарот на трудот, и со тоа да...

Продолжи