Смртноста кја бебињата ке се намали кога негрижата ќе се повика на одговорност

НА БЕБИЊАТА МОЖЕМЕ ДА ИМ ДАДЕМЕ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ДЕН, ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МЕСЕЦ - ПОВЕЌЕОД САМО ОПСТАНОК. МОЖЕМЕ ДА СПАСИМЕ ОГРОМЕН ДЕЛ ОД ДЕЦАТА ШТО УМИРААТ ВО...

Продолжи