Дигитална работа со млади – уште еден зум состанок, или…

Изминатава година престанавме да разговараме за тренинзи, натпревари, семинари, кампови, работилници за млади, затоа што во оној облик на кој сме навикнале да...

Продолжи