Генерација Z, Магазин

Дигитална работа со млади – уште еден зум состанок, или…

Изминатава година престанавме да разговараме за тренинзи, натпревари, семинари, кампови, работилници за млади, затоа што во оној облик на кој сме навикнале да ги правиме, веќе ги нема. Одеднаш станавме свесни за менталното здравје на младите, за прилагодувањето на животот на новата технологија во секојдневието, и одеднаш сите почнавме да зборуваме дека се занимаваме со дигитална работа со млади.
Превод: Анета Ристеска

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар