Рудниците се злосторство за природата

ТВРДЕЊАТА ДЕКА ЗАЕДНО МОЖЕЛЕ ДА КОЕГЗИСТИРААТ РУДАРСТВО И ЗЕМЈОДЕЛСТВО СЕ СМЕШНИ И НЕДОВЕТНИ. СЕ ВЕТУВА ЕКОЛОШКИ РУДНИК, СО НАЈСОВРЕМЕНИ МЕТОДИ НА РАБОТА. МОЖНО ЛИ Е РУДНИК ДА БИДЕ...

Продолжи