Да креираме образование што ќе создава генерации со вредности!

Доживотно учење како постулат на образовниот систем, директори на училишта што лесно влегуваат во чевлите на наставниците и наставници...

Продолжи