Моќна жена – подобар свет, и еднакви можности за сите

Изминатата година UN Women Скопје, во партнерство со „Паблик“, ја спроведе програмата за економско засилување на жените што преживеале насилство, социјално менторство, преку сеопфатен...

Продолжи

Родово одговорното буџетирање води до инклузивна распределба на ресурси

Јавниот буџет има различно влијание врз жените и мажите. На пример, кратењето средства за улично осветлување влијае на безбедноста на жените, а неиздвојувањето средства...

Продолжи

Интервју со Руки Чуки, илустраторка и дизајнерка: Женските прашања ми се инспирација

Како луѓе мора да правиме поголеми промени. Треба да сфатиме дека можеме да      правиме промени и дека треба да се окуражиме да...

Продолжи

 Интернетот – опасен простор за насилство и вознемирување

Дигиталниот простор сериозно потфрли во својата улога за унапредување на демократското општество. Не само што не успеа да ја унапреди состојбата со насилството и...

Продолжи