Слаѓана Вујошевиќ. Фото на Марко Угарковиќ

Не ми е важно кој може подобро, важно ми е што можеме заедно!

Глумица.Сигурно така ја викале кога била мала.За прв пат ја видов на сет на снимањето на независното остварување „Статус: во неволја“ на авторката Елеонора Венинова, каде таа...

Продолжи