Ден за кариера во Битола – вмрежување, забава и можности за невработени лица

Младинскиот културен центар Битола, во соработка со низа партнери организира поврзување на бизнис заедницата со невработени лица и промоција на отворени работни позиции

Продолжи