Новото време бара систем фокусиран кон благосостојба, а не кон профит!

Пандемијата ќе остави долгорочни последици за економскиот развој, јавниот долг, вработувањата и благосостојбата на човештвото. Сето ова, пак, ќе ги продлабочи климатските и социјалните кризи што и пред...

Продолжи

Самоорганизирана средина за учење

Административните обврски се дел од секоја работна позиција, но планирањата и подготовките треба да им помогнат на наставниците во реализација на наставата и тие се прават во...

Продолжи

Премостување на јазот на различностите со методот „Bubble-hopping”

Менување на начинот на размислување е клучен во разбирањето и комуникацијата со луѓе со различни вредности, искуства и верувања. Шведски...

Продолжи