Воведник

Манџа од дезинформации за комерцијални и политички интереси

Klimentina Ilijevski Климентина Илијевски
Klimentina Ilijevski Климентина Илијевски
Климентина Илијевски

За­мис­ле­те сушен предел на кој се обидуваат да опстојат две племиња. Ако едното племе открие нов извор со вода, ова сознание се претвора во негова компетитивна предност за преживување на тој терен. Оваа важна информација племенскиот поглавар не само што има интерес да ја чува во тај­ност од другото племе, туку, ако е итар, можеби ќе сака и да „протече“ некоја мапа со лажна ин­фор­ма­ци­ја за тоа дека водата е зад онаа планина (иако е токму на спротивната страна), особено ко­га второто племе ќе се посомнева дека постои друг извор.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар