Гледај и слушај, Подкаст

Аудио: циркуларната економија – приоритет за чиста животна средина

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СЕ НАЈГОЛЕМИОТ ПРОБЛЕМ НА ДЕНЕШНИНАТА И ПРЕДИЗВИК ЗА ТИЕ ШТО ДОНЕСУВААТ ОДЛУКИ. И НАШАТА ЗЕМЈА ГИ ТРПИ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕКСТРЕМНИТЕ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ ШТО ГИ ЗАГРОЗУВААТ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА НАШИТЕ ДОМОВИ. ОВА Е ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ, МЕЃУТОА ПРИЧИНИТЕ ШТО ГО ПРЕДИЗВИКУВААТ СЕ МНОГУ ЛОКАЛНИ.

Климатските промени се најголемиот проблем на денешнината и предизвик за тие што донесуваат одлуки. И нашата земја ги трпи последиците од екстремните временски услови што ги загрозуваат нашето здравје и безбедноста на нашите домови. Ова е глобален проблем, меѓутоа причините што го предизвикуваат се многу локални. 

Напишете коментар