Граѓаните можат, Магазин

Повеќе градинарство – повеќе серотонин!

Заедничкото градинарство може да разбуди и чувства на заедништво, припадност, зголемена самодоверба, можности за граѓанска самоорганизација и дејствување. „Бостание“, како општествена градина, прераснува не само во упориште на живиот свет и агробиодиверзитет, туку и во жариште што опрашува и расејува идеи за слични иницијативи во јавниот простор
Фотографии: Кирил Шентевски

Заедничкото градинарство станува сѐ почеста појава во градските и во приградските средини низ светот. Секоја заедничка градина е различна приказна што ја развиваат градинарите во согласност со нивните потреби, вредности и способности, во зависност од дадените услови за градинарство на самото место.

Низ светот, најчестиот облик на самоорганизирани заеднички градини последниве 30-тина години е моделот на општествените градини (англ. community gardens). Тоа јасно укажува дека потребата oд заедничко градинарство се развива не само во подземниот и во надземниот слој од почвата, туку се проткајува и во сложената мрежа на општествени, културни, економски, па и политички односи што засегаат суштински прашања и надвор од градините, во секојдневниот живот на граѓаните.

Историски гледано, општествените градини во градовите играат најзначајна улога во кризни или воени периоди, кога е најизразена потребата од непосреден пристап до храна, па така има примери кога градовите издржувале напади и опсади благодарение на градините, или, пак, во повоениот период обезбедувале уште по некој дополнителен залак. За жал, мора да се соочиме со фактот дека допрва ни претстојат кризни периоди, со оглед на еколошките, климатските, ресурсните, економските и геополитичките предизвици.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар