Генерација Z, Магазин

Волонтерството – моќно движење за општествени промени

Чувството кога си на терен и им пркосиш на надворешните временски услови, но зна­еш дека некому си му потребен и во тој моментот треба да останеш истраен, искре­но, јавува мал страв и несигурност во тебе... Но, по завршената работа, за­до­волс­тво­то и благодарноста те обземаат од глава до петици. Токму во тие моменти те оп­фа­ќа серотонински бран и одново добиваш потсетник зошто вреди да си волонтер. Нас­ме­вка­та и благодарноста на тие на кои им помагаме се реткост на овој свет, не­ма­те­ри­јал­ни и бесценети

Да се биде дел од промената, да се прави добро дело со љубов и притоа да не се оче­ку­ва ништо за возврат, но, сепак, како награда да се добие насмевка и благодарност од тој на кој сте му помогнале – е најблагодарното чувство што може да се доживее.

Ари­сто­тел, пред повеќе од два милениума, рекол дека во самата есенција на доб­лес­ни­от живот е да се биде добар и да се помага.

Денес гледаме дека тоа што нѐ чини гра­ѓан­ско општество е токму способноста да почувствуваме емпатија за другите и да им помогнеме, независно дали се поинакви од нас. Токму таа моќ да се препознаваме се­бе­си во другиот ни дозволила да се развиеме во суштества што умеат да дадат љу­бов бидејќи разбираат дека секој мал гест придонесува кон глобалното добро. Малиот че­кор на добро дело, на некој може да му е цел свет.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар