Лице в лице зачин, Магазин

Жива храна – здрав живот!

Јадете растителна храна, овошје и зеленчук, интегрално жито, семиња и јатки и ако имате по­тре­ба, посни протеини како риба или домашен јогурт. Избегнувајте храна со додадени ше­ќе­ри или брашно (како лепчиња, печива, жито и тестенини) и намалете ги на минимум жи­во­тин­ски­те масти, преработените меса и путерот

Жи­ве­е­ме во време на пандемија, кога многумина седат дома, а седењето дома предизвикува та­га, депресија, меланхолија. Диетата, односно начинот на исхрана, е исклучително важна ком­по­нен­та на менталното здравје што инспирира цело поле во медицината, наречено ну­три­тив­на психијатрија.

Здрава храна – помал ризик за развој на депресија

Тоа што го јадеме е важно за секој аспект на нашето здравје, но особено за нашето ментално здрав­је. Неколку неодамнешни анализи на истражувања потврдуваат дека постои поврзаност ме­ѓу тоа што јадеме и ризик од депресија. Според една анализа, исхраната што се ка­ра­кте­ри­зи­ра со често консумирање овошје, зеленчук, жито во цели зрна, најчесто без глутен, риба, мас­ли­но­во масло и антиоксиданти е директно поврзано со намален ризик од депресија. Ис­хра­на­та, пак, што се карактеризира со голема потрошувачка на црвено и / или преработено ме­со, рафинирани зрна, слатки, млечни производи со маснотии, путер, компири и маснотии, ка­ко и слабото консумирање овошје и зеленчук, е поврзано со зголемен ризик од депресија

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар