Лице в лице тема

Кога ќе се сретнат бизнисот и одржливиот развој

Без разлика дали во земјоделството, туризмот или текстилната индустрија – со програмата за развој, develoPPP, германското Министерство за економска соработка и развој (BMZ) промовира проекти од приватниот сектор во Западен Балкан,  кои ги комбинираат деловните можности со политичко-развојниот потенцијал

Фотографии: Винарија Тиквеш, Имрана Каптановиќ

Таму каде што бизнис-интерес се среќава со развојна корист, двете страни, како и заедницата, имаат придобивки од партнерството. Западен Балкан е светол пример за ваков тип соработка. Со својата програма за развој develoPPP,  германското Министерство за економска соработка и развој (BMZ) промовира вклучување приватни компании во различни сектори, чиишто деловни модели го обликуваат регионот на долг рок и генерираат позитивни придобивки за локалното население.

На пример, како дел од проектот за развој develoPPP, „Порше“ разви стручна дуална обука за возилата за да ја задоволи побарувачката на квалификувани стручњаци, а со тоа истовремено да ги подобри изгледите за кариера на многу луѓе во регионот. Компанијата за отстранување на отпадот „АЛБА Зеница“ воведе нов систем за управување отпад во некои пилот-кантони во Западен Балкан, со што се етаблира како водечки давател на услуги во областа и дава важен придонес за животната средина и за здравјето на луѓето во заедницата. Образовниот институт „Heimerer GmbH“ се прошири во Југоисточна Европа како дел од развивањето на develoPPP, го зголеми квалитетот на медицинскиот персонал во областа на здравството со своите понуди за обука и за натамошно образование и отвори нови можности за вработување за локалното население.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар